MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 168
 • نويسنده: mbncom
 • تاريخ: 23-02-1403, 14:17
23-02-1403, 14:17

شرکتهای دانش بنیان

دسته بندی: اخبار

شرکت های دانش بنیان

برای آشنایی با انواع شرکت های دانش بنیان، ابتدا لازم است که در مورد انواع این شرکت ها، مطالبی را گفته شود. به طور کلی ، شرکت های دانش بنیان به دو دسته شرکت های تولیدی و شرکت های نوپا تقسیم می شوند. در ادامه این تقسیم بندی، هر یکی از این گروه های اصلی نیز به دو زیر مجموعه تقسیم بندی می شوند. در ادامه این مطلب، دسته بندی ها و نوع تقسیم بندی شرکت های دانش بنیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انواع شرکت های دانش بنیان

برای آشنایی با انواع شرکت های دانش بنیان، ابتدا لازم است که در مورد انواع این شرکت ها، مطالبی را گفته شود. به طور کلی ، شرکت های دانش بنیان به دو دسته شرکت های تولیدی و شرکت های نوپا تقسیم می شوند. در ادامه این تقسیم بندی، هر یکی از این گروه های اصلی نیز به دو زیر مجموعه تقسیم بندی می شوند. در ادامه این مطلب، دسته بندی ها و نوع تقسیم بندی شرکت های دانش بنیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انواع شرکت های دانش بنیان

آیین نامه جدید دانش بنیان

آیین نامه جدید احراز صلاحیت و دسته بندی شرکت های دانش بنیان در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد،هرچند پیش‌تر در اردیبهشت امسال در این مورد صداهایی به گوش می رسید.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور بهبود شرایط ارزیابی شرکت هایی که قصد دریافت گواهی دانش‌بنیانی را دارند تغییراتی در شروط پذیرش و دسته بندی شرکت های دانش بنیان اعمال کرده است. در روش گذشته صرفا با تایید سطح فناوری، وجود تحقیق و توسعه و داشتن حداقل نمونه آزمایشگاهی از محصول، شرکت به عنوان دانش بنیان شناخته می شد. ولی در روش جدید شرکت ها به سه دسته نوپا، نوآور و فن آور تقسیم می شوند:

دانش بنیان نوپا
دانش بنیان نوآور
دانش بنیان فن آور

شرکت های دانش بنیان نوپا

شرکت هایی با فروش اظهارنامه ای کمتر از ۵ میلیارد تومان در اظهارنامه سال مالی گذشته می باشند که کالا یا خدمتی دارند که از لحاظ تکنولوژی در سطح بالا قرار می گیرند، این شرکت ها ۵ سال فرصت دارند تا با رشد و در نتیجه افزایش فروش برای رسیدن به دسته های بعدی تلاش کنند. در این مدت با نشان دادن برنامه رشد خود می توانند از حمایت های توسعه ای بهره مند شوند..

دانش بنیان نوآور

شرکت دانش بنیان نوآور

شرکت هایی با فروش اظهارنامه ای بیش تر از ۵ میلیارد تومان در اظهارنامه سال مالی گذشته می باشند که کالا یا خدمتی دارند که از لحاظ تکنولوژی در سطح بالا قرار می گیرند، اما سهم فروش محصول یا خدمت دانش بنیان از کل فروش آنها، کمتر از ۵۰ درصد است. این شرکت ها برای ۳ سال می توانند تاییدیه دانش بنیان دریافت نموده و از حمایت های دانش بنیان استفاده کنند و پس از آن، باید گواهینامه آنان تمدید گردد.

دانش بنیان فن آور

شرکت دانش بنیان فن آور

شرکت هایی با فروش اظهارنامه ای بیش تر از ۵ میلیارد تومان در اظهارنامه سال مالی گذشته می باشند که کالا یا خدمتی دارند که از لحاظ تکنولوژی در سطح بالا قرار می گیرند، ولی سهم فروش محصول یا خدمت دانش بنیان از کل فروش آنها، بیشتر از ۵۰ درصد است. و تعداد حداقل ۱۰ نفر نیروی انسانی بیمه شده در این شرکت ها مشغول به کار هستند. این شرکت ها نیز برای ۳ سال می توانند از حمایت های دانش بنیان استفاده نمایند و پس از آن، باید گواهینامه آنان تمدید گردد.

نکته حائز اهمیت در آیین نامه جدید آن است که باید شرکت های متقاضی، دارای برنامه رشد محصول و توسعه کسب و کار باشند تا در ارزیابی ها این موارد نیز مورد بررسی قرار گیرد.

بنا بر آیین نامه جدید، شرکت های دانش بنیان نوپا نوع ۱ ، نوپا نوع ۲ ، نوپا نوع ۳ و همچنین تولیدی نوع ۱، تولیدی نوع ۲ و تولیدی نوع ۳ هم تا پایان سال جاری مهلت دارند تا به یکی از صورت های بالا ارتقا یابند.

آیین نامه قدیمی دانش بنیان

آیین نامه قدیمی احراز صلاحیت و دسته بندی شرکت های دانش بنیان  به دو دسته نوع اول، نوع دوم تقسیم می شدند:

دانش بنیان نوع اول
دانش بنیان نوع دوم
دانش بنیان نوع اول

شرکت دانش بنیان نوپا نوع یک

شرکت های دانش بنیان نوپای نوع یک، به مجموعه ای شرکت ها اطلاق می شود که فاقد اظهار نامه مالیاتی سال مالی گذشته خود بوده و یا درآمدی در سال مالی گذشته نداشته باشند. . محصول پیش بینی شده برای این دسته از شرکت ها باید به مرحله ی تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه ی آزمایشگاهی ساخته شده باشد. این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ، باید از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار بوده و ارزش افزوده زیادی را ایجاد نمایند تا مشمول فهرست کالا دانش بنیان سطح یک گردند.

دانش بنیان نوع دوم

شرکت دانش بنیان نوپا نوع دو

شرکت های دانش بنیان نوپای نوع دوم، به مجموعه ای شرکت ها اطلاق می شود که فاقد اظهار نامه مالیاتی سال مالی گذشته خود بوده و یا درآمدی در سال مالی گذشته نداشته باشند. . محصول پیش بینی شده برای این دسته از شرکت ها باید به مرحله ی تولید رسیده و یا حداقل در حد نمونه ی آزمایشگاهی ساخته شده باشد. این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ،  از سطح فناوری کمتر پیچیده ای نسبت به شرکت های دانش بنیان نوپا نوع یک برخوردار بوده اند. تنها تفاوتی که شرکت های دانش بنیان نوپا نوع دو یا شرکت های دانش بنیان نوپا نوع یک دارند، در عدم معافیت مالیاتی است، اما در بقیه مزایا با یکدیگر کاملا برابرند.

شرکت های دانش بنیان تولیدی

دانش بنیان تولیدی نوع اول
دانش بنیان تولیدی نوع دوم (صنعتی)
دانش بنیان تولیدی نوع اول

در گذشته، شرکت های دانش بنیان تولیدی به مجموعه از شرکت هایی گفته می شد که عمر فعالیت آن ها بیش از سه سال بود. شرکت هایی که هم از نظر فنی و هم از نشر مالی مورد بررسی قرار می گرفتند و می بایست حداقل ۲۵ درصد از میزان فروش آخرین اظهار نامه مالیاتی شان، حاصل از بازار محصولات دانش بنیان آن مجموعه می بود.

اما با تغییرات و ویرایش آیین نامه ارزیابی شرکت های دانش بنیان، بر ارزیابی شرکت های دانش بنیان  تاثیری جدی نگذاشت. شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع یک به مجموعه ای از شرکت هایی اطلاق می شود که بیش از ۲۵% درآمدشان در آخرین اظهار نامه مالیاتی، حاصل از فروش محصولات و تولیدات دانش بنیان مجموعه شان باشد. نکته حائز اهمیت در این شرکت ها، علاوه بر داشتن طراحی کالا مبتنی بر تحقیق و توسعه، رسیدن محصول به مرحله تولید با بهره گیری سطح فناوری بسیار بالا و  تولید ارزش افزوده زیاد است که آن محصول را مشمول فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح یک می کند.

دانش بنیان تولیدی نوع دوم (صنعتی)

با جدی شدن اهمیت ورود و استفاده از فناوری های برتر در شرکت های صنعتی، شرکت هایی که در اظهارنامه سال مالی گذشته خود، دارای درآمد عملیاتی باشند، و همچنین در حوزه های فناوری برتر فعالیت داشته باشند، با داشتن یکی از شرایط زیر می توانند به عنوان شرکت دانش بنیان نوپا نوع دو تایید شوند.

 • محصول شرکت هایی که به مرحله تولیدرسیده است و این شرکت ها علاوه داشتن تیم طراحی توسعه و تحقیق، از سطح بالایی از فناوری برخوردارند و مشمومل فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح دو می شوند.
 • شرکت هایی که در زمیه پروژه های مهندسی، پیمانکاری و ساخت EPC باشند، با این توضیح که حداقل ۱۰% پروژه شان شامل معیار های دانش بنیان باشد.
 • شرکت هایی که محصولاتشان به مرحله ی تولید رسیده و یا در حد نمونه ی آزمایشگاهی قابل ارایه باشد. این محصول علاوه بر داشتن طراحی مبتنی بر بهره گیری از تیم تحقیق و توسعه ، باید از سطح فناوری بسیار بالا و پیچیده ای برخوردار بباشند و ارزش افزوده زیادی را ایجاد کنند تا مشمول فهرست کالا و خدمات دانش بنیان سطح یک گردند.

در گذشته، شرکت های دانش بنیان صنعتی به مجموعه از شرکت هایی گفته می شد که عمر فعالیت آن ها بیش از سه سال بود. شرکت هایی که هم از نظر فنی و هم از نشر مالی مورد بررسی قرار می گرفتند. . همچنین این شرکت ها نمی توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. زمان استفاده از مزایا و تسهیلات قانونی برای شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع یک و نوپا نوع یک، دو سال و برای شرکت های تولیدی نوع دو و نوپا، سه سال در نظر گرفته شده است.  تمدید این زمان با توجه به ارزیابی و تایید مجدد شرکت است.

قوانین عمومی برای تاسیس یک شرکت دانش بنیان

به‌عنوان اولین قانونی که برای تاسیس شرکت های دانش بنیان وجود دارد باید حداقل دو سوم از هیئت مدیره‌ای که مدیریت شرکت را برعهده دارند شاخص‌های عمومی را داشته باشند. اولین شاخص است این است که دارای حداقل مدرک لیسانس باشند یا این‌که سابقه شغلی یا علمی در محدوده کاری شرکت دانش بنیان را داشته باشند. از طرف دیگر این تیم مدیریتی حتما باید دارای سابقه مدیریتی باشند و آخرین شرط مهم نیز این است که حداقل یک ثبت اختراع داخلی را داشته باشند.

داشتن یک اختراع در حوزه کاری شرکت در عرصه‌های بین‌المللی نیز شرط مهم دیگری است که می‌تواند به میزان زیادی به افزایش شانس دریافت مجوز به منظور ثبت شرکت دانش بنیان کمک کند. دقت داشته باشید که داشتن حداقل دو مورد از این شرایط برای دو سوم از اعضای هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان کافی خواهد بود.

قانون بسیار مهم دیگری که برای ثبت یک شرکت دانش بنیان وجود دارد این است که باید حداقل ۵۰ درصد از درآمد سال قبل شرکت از طریق فروش محصولات یا خدمات دانش بنیان باشد تا مجوزهای لازم برای ثبت شرکت به این شرکت‌ها داده شود. آخرین شرط و قانون عمومی که برای ثبت شرکت دانش بنیان وجود دارد نیز این است که حداقل سه نفر از اعضای شرکت باید طی شش ماه اخیر سابقه پرداخت بیمه داشته باشند. با داشتن این شرایط عمومی امکان اخذ مجوز به منظور ثبت شرکت‌های دانش بنیان به آنها اعطا می‌شود.

چه شرایط و قوانین تخصصی برای تاسیس شرکت های دانش بنیان وجود دارد؟

در کنار شاخص‌ها و قوانین عمومی که برای ثبت شرکت های دانش بنیان وجود دارد باید توجه داشته باشید که قوانین اختصاصی نیز وجود دارند که شرکت‌های دانش بنیان باید بر اساس حوزه فعالیتی که دارند این قوانین را رعایت کنند تا بتوانند مجوزهای ثبت شرکت خود را دریافت کنند. اولین قانونی که در این زمینه وجود دارد این است که شرکت‌های دانش بنیان باید حتما از طریق دانش بومی اقدام به بومی‌سازی محصولات یا خدمات خود کرده باشند و طی دو سال اخیر این محصولات را تولید و روانه بازار کرده باشند.

از طرف دیگر کالاها یا خدماتی که توسط این شرکت‌ها تولید و ساخته می‌شوند حتما باید کاملا جدید بوده یا این‌که یک نسخه ارتقا یافته از محصول یا خدماتی باشند که پیش از این تولید شده‌اند. قانون بسیار مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که تعداد نیروی انسانی که به‌صورت تمام وقت در شرکت مشغول به کار هستند و در سطح کارشناسی یا مقاطع تحصیلی بالاتر هستند حداقل باید سی درصد از کل نیروهای شرکت دانش بنیان را تشکیل دهند.

به این ترتیب اجازه ثبت شرکت دانش بنیان به تیم مدیریتی چنین شرکتی داده می‌شود. قانون بسیار مهم دیگری که برای ثبت یک شرکت دانش بنیان وجود دارد و حتما باید به آن دقت داشته باشید این است که عملکرد تحقیقاتی یک شرکت باید شامل حداقل ۷ درصد از فروش سالیانه شرکت باشد. رعایت کردن این قانون نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و شرکت‌هایی که امروزه این قانون را رعایت نمی‌کنند معمولا نمی‌توانند با موفقیت مجوزهای موردنیاز خود برای ثبت شرکت را دریافت کنند.

دانش بنیان تجاری سازی

دانش بنیان تجاری سازی

یکی از مهم ترین معضلات و مشکلات شرکت های دانش بنیان، تجاری سازی برند و فروش محصولات آن هاست. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با به کارگیری  شرکت‌هایی که خدمات آن ها در راستای سهولت در روند فعالیت و رونق کسب و کار شرکت‌های دانش بنیان و یا فناور (غیر دانش بنیان) است، شرکت هایی را، با عنوان شرکت دانش بنیان تجاری سازی مورد تأیید قرار داده است.

به همین منظور در بخش تجاری سازی فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان ، قسمتی در خصوص شرکت‌هایی که با خدمات خود باعث رونق بخشیدن به کسب و کار شرکت های دانش بنیان یا فناور می‌شوند، قرار داده شده است تا شرکت های فعال در این حوزه بتوانند در مورد دسته‌های موجود و مورد تأیید در بخش تجاری اطلاعات کسب کنند و این مشکل گذر کنند.

در تعریف تجاری سازی آمده است:  تبدیل یافته های جدید و ایده های پژوهشی به محصولات، خدمات و فن آوری های قابل ارائه به بازار.ت جاری سازی را می توان، ورود یک فکر و اندیشه و یا فناور به بازار تعریف کرد.

دانش بنیان فرآیندی و خدماتی

شرکت هایی که با به کارگیری تجهیزات و فرآیندهایی که در  آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش بنیان ذکر شده است، اقدام به تولید محصولات غیر دانش بنیان نمایند، می‌توانند تاییدیه دانش بنیان تولیدی نوع دو (صنعتی) را دریافت کنند. لازم به یادآوری است که تنها تفاوتی که میان شرکت‌های دانش بنیان تولیدی نوع دو(صنعتی) با شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع یک وجود دارد، فقط در عدم بهره مندی از معافیت مالیاتی است.

شرکت دانش بنیان نرم و هویت ساز

دانش بنیان نرم و هویت ساز

با پیگیری های مداوم و حمایت های معاونت علمی رئیس جمهور، ستاد نرم و هویت ساز در معاونت علمی ریاست جمهوری ایجاد شد و اقدام به تدوین آیین نامه در این حوزه نمود. شرکت های فعال در حوزه فناوری های نرم، می بایست مانند سایر شرکت های دانش بنیان از محصولات دانش بنیان با تکنولوژی پیچیده و فناوری سطح بالا برخوردار باشند. همچنین ویژگی های  مالی، فنی و تحقیق و توسعه  استفاده شده در نیز در این شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد.لازم به یادآوری است که تفاوت شرکت‌های دانش بنیان تولیدی نوع دو (صنعتی)  با شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع یک فقط در عدم بهره مندی از  معافیت های  مالیاتی است.

دانش بنیان حوزه EPC

به مجموعه شرکت هایی که درآمدشان حاصل از اجرای پروژه های مهندسی، پیمانکاری و ساخت EPC  است،  با در نظر گرفتن این نکته که حداقل ۱۰% پروژه شامل معیار های دانش بنیان باشد، می توانند اعتبارنامه دانش بنیان تولیدی نوع دو (صنعتی) را دریافت نمایند..لازم به یادآوری است که تنها تفاوت شرکت‌های دانش بنیان تولیدی نوع دو (صنعتی)  با دیگر شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع یک، فقط در عدم بهره مندی از معافیت مالیاتی است.

<p style="box-sizing: inherit; text-decoration: none; color: #2d2d2d; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; direction: rtl; border: none; font-family: kalameh; font-size: 18px; line-height: 2em; font-weight: 300; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify

ابر تگ‌ها: دانش بنیان

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 166
 • نويسنده: mbncom
 • تاريخ: 15-08-1402, 15:47
15-08-1402, 15:47

انجام کلیه تعمیرات تخصصی تجهیزات تست و اندازه گیری

دسته بندی: اخبار

شرکت "مدیران بهینه ساز نصیر" با افتخار اعلام می دارد همانند گذشته با توجه به امکانات سخت افزاری . نرم افزاری واحد فنی خود و همچنین با توجه به تجربیات نیروهای متخصص خود آماده ارایه خدمات به شرح ذیل می باشد:

 

1- انجام تعمیرات تخصصی کلیه تجهیزات تست و اندازه گیری

2-ارایه خدمات نگهداری و بروز رسانی نرم افزاری و سخت افزاری ادوات تست

3-انجام یرخی از خدمات کالیبراسیون

و...

 

خواهشمند است در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات بیشتر با واحد پشتیبانی این شرکت به شرح ذیل تماس حاصل فرمایید:

 

ایمیل : support@mbncompany.com

شماره تماس : 88662358-021

شماره همراه : 09128078589

ابر تگ‌ها: تعمیرات, تعمیرات تخصصی, سرویس تجهیزات, اورهال, بروز رسانی, updating, services, mantenance, repairment, device repairment, تعمیر آزمایشگاهی

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 144
 • نويسنده: mbncom
 • تاريخ: 2-12-1402, 15:32
2-12-1402, 15:32

چالش‌های پیش روی تکمیل ساخت ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر

دسته بندی: اخبار

معاون فنی و مهندسی ساتبا درباره چالش‌های پیش روی تکمیل ساخت ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پیک برق سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: تحویل زمین به سرمایه گذاران باید تا پایان آذرماه صورت می‌گرفت که تحویل برخی‌ها تاخیر دارد. امیدواریم با تشکیل کارگروه‌ها بتوانیم از بحث پرداخت تسهیلات گرفته تا تخصیص ارز و باقی مسایل مدنظر برای ساخت نیروگاه‌ها را برطرف کنیم.

چالش‌های پیش روی ساخت ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پیک ۱۴۰۳

به گزارش برق نیوز، علیرضا پرنده مطلق در گفتگو با با رادیو اقتصاد، یکی از مسایل مهم و راهبردی مدنظر کشور را موضوع ناترازی انرژی و یکی از راهکار‌های الزامی برای رفع این مساله را توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان و خاطرنشان کرد: برای این منظور پروژه‌های متعددی تعریف شده است که یکی از این پروژه ها، ساخت ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی از محل سوخت صرفه جویی شده است.

وی ادامه داد: برای این که این هدف هر چه سریعتر به نتیجه برسد اقداماتی صورت گرفته که از جمله آن می‌توان به نصب ۱۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور اشاره کرد.

پرنده مطلق با اشاره به فرایند ساخت ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در راستای رفع ناترازی در کشور اظهار کرد: صندوق توسعه ملی تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران قرار داده که حدود ۳ میلیارد دلار برای این کار در نظر گرفته است. می‌خواهیم در مدت کوتاه ۴۵۰۰ مگاوات نصب شود.

نیروگاه‌هایی که برای آن درنظرگرفته شده از ۵ مگاوات تا ۲۵۰ مگاوات است. ساخت این نیروگاه‌ها در ۸۹ ساختگاه برنامه ریزی شده است و ۵ شرکت برنده مناقصه ساخت ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر شده اند.

وی با تصریح بر اینکه ساخت این میزان نیروگاه در مدت کوتاه کار دشواری است، عنوان کرد: یکی از مشکلات پیش رو، تحویل زمین است که با توجه به قوانین موجود زمان بر است و برای این منظور کارگروه‌هایی برای احصا و رفع موانع تشکیل شد. از جمله می‌توان به تشکیل کمیته ویژه تجدیدپذیر به ریاست معاون اول ریاست جمهوری به صورت هر دو هفته و کمیته تجدیدپذیر با جلسات هفتگی با ریاست وزیر نیرو برای بررسی موانع و کمیته پیگیری با جلسات هفتگی با ریاست معاون اجرایی معاون اول ریاست جمهوری اشاره کرد. در پی تشکیل این کمیته ها، هفته گذشته در هیات وزیران مجوزی مصوب و صادر شد تا در تحویل زمین تسریع شود چرا که بیش از ۲۰ استعلام برای تحویل زمین وجود داشت که با این مجوز از این پس کار با سرعت بیشتری در استان‌ها انجام خواهد شد. بیشتر ساختگاه‌ها در مرحله تحویل قرار گرفته اند

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 138
 • نويسنده: mbncom
 • تاريخ: 13-10-1402, 12:46
13-10-1402, 12:46

ارایه تجهیزات آزمایشگاههای مخابراتی ،میدان و امواج ، مایکروویو و اینترنت اشیا

دسته بندی: اخبار

رکت "مدیران بهینه ساز نصیر " تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی مخابرات،میدان و امواج،مایکروویو،اینترنت اشیا و.... را به شرح ذیل ارایه می نماید.

 

خواهشمند است در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تماسهای این شرکت و یا از طریق ارسال ایمیل به support@mbncompany.com و info@mbncompany.com ارتباط حاصل فرمایید.

 

 

01. a group of Cellular mobile training system ..........02
1. GSM Trainer (GSM-5000) ............03
2. WCDMA Trainer (WCDMA-5000) ............06
3. GSM / GPRS, WCDMA(UMTS), LTE, Cellular Mobile Netwotk performance measurement and processing & analyzing the logging data training system ............09 (updated)
4. GSM / GPRS, WCDMA(UMTS), LTE, IMT-2020 (5G), Cellular Mobile Netwotk performance measurement and processing & analyzing the logging data training system ............14 (New)
5. LTE-9000 ............21 (New)
6. Mobile Phone repair training equipment (Mobile phone repair-GT4) ............26
 
02. a group of Web, App script programming & test solution, and Performance load test solution ..........32
7. Mobile App Test - gt2works ............33
8. Test Automation-700 & QMC ............36
9. Performance Load Testing-700 ............46
 
03. a group of GPS training system ..........50
10. GPS-5000 ............51 (upgraded)
 
04. a group of Satellite Communication training system ..........55
11. Satellite-TVRO & Internet  ............56
12. Satellite-7000 ............60 (updated)
13. Satellite-7000 with antenna  ............66
 
05. a group of Radar Taining system ..........73
14. Radar-1000 ............74
 
06. a group of Microwave communication training system ..........76
15. RFKIT-3000 ............77
 
07. a group of ANTENNA training system ..........81
16. Antenna-3000 ............82 (under renewal)
 
08. a group of Analog & Digital Communication system ..........84
17. Digital-5000 ............85
18. Analog & Digital-5000 ............88
 
09. a group of Semiconductor training system ..........92
19. Semiconductor circiut-GT202327 ............93
20. semiconductor-GT202328............96
 
10. a group of Wi-Fi training system ..........102
21. WiFi-GT7000 ............103
22. TETRA-5000............109
 
11. a group of Router training system  ..........113
23. Router310 ............114
 
12. a group of AI (Artificial Intelligence) Training System ..........118
24. Artificial Intelligence-GT19 ............119 (New)
 
13. a group of AI Autonomous driving robot/car training system  ..........124
25. AI Autonomous driving robot-GT20........125
26. AI Autonomous driving car-GT21 ...........128
27. AI Autonomous driving-CAR2 ...........131 (New)
 
14. a group of AR/VR Training System  ..........134
28. AR Virtual Aquarium-GT3000........135
29. VR Drone-GT700 ...........138
 
15. a group of LED Training System ..........146
30. LED-GT4.0 ............147
 
16. a group of Nuclear Power Plant Training System ..........151
31. Nuclear Power Plant-GT4.0 ............152
 
17. a group of Drone training system ..........156
32. Drone Quadcopter-GT4.0 ............157
33. Anti Drone-GT800 ............161
 
18. a group of GIS(Geographic Information System) training system ........165
34. JOYMAP EDU ............166
 
19. a group of Embedded training system ........173
35. Embedded-GT26 ............174 (New)
 
20. a group of Bluetooth training system ..........177
36. BT-4000 ............178
 
21. a group of Zigbee training system ..........180
37. FZ800LITE ............181 (New)
 
22. a group of Fiber optic training system ..........184
38. Fiber optic connectorization & splice kit ( Fiber optic-1000 ) ............185 (updated)
39. Fiber optic-3000 ............189
40. Fiber optic line field service-5000 ............192
 
23. a group of RFID Trainer ..........198
41. RFID-1356 ............199
 
24. a group of Digital Multimedia Broadcasting trainer ..........204
42. DMB-7000 ............205
 
25. a group of TV trainer ..........210
43. GT-HDTV15 ............211
 
26. a group of Cyber Security Training system ..........215
44. Cyber Security-GT4.0 ...........216 (New)
 
27. a group of Forensic Training system ..........219
45. Mobile Forensic-3000 (for 5 users) ...........220
46. Mobile Forensic-5000 ............224
47. Desktop forensic qator-EDU ............228
 
28. a group of Big Data Management Training system ..........231
48. Cryptography xConnect ............232
 
29. a group of Big Data Management Training system ..........237
49. GT-IoT & bigdata700 ............238 (updated)
50. BigData-EDU4.0 ............244 (New)
51. GT-BDAP7000 ............248
 
30. a group of IoT (Internet of Things) Training system ..........254
52. GT-IoT300 ............255
53. GT-IoT900 ............261
54. GT-IoT Prime24 ............267 (New)
55. IoT Home Network Testbed-GT16 ............271
 
31. a group of IoT Home Network Training Sytem ..........276
56. GT-IoT Home Network ............277
 
32. a group of IoT Renewable Energy Training Sytem ..........280
57. IoT & Renewable Energy-1500 ............281 (New)
 
33. a group of IoT Smart Farm Training Sytem ..........287
58. GT-IoT Smart Farm4.0 ............288 (New)
 
34. a group of IoT Healthcare & Biomedical Sytem  ..........292
59. GT-IoT Healthcare & Biomedical3 ............293 (New) 
 
35. a group of Programming kit, Coding analysis solution. ......................296
60. GT- C learning100 ............297 (New)
61. GT-Android App programming200 ............301 (New)
62. GT-C learning & Android App programming ............305
63. Database & Linux700 ............310 (New)
64. Robot-car7 by Python ............312 (New)
65. Robot-car8 by Scratch programming ............315 (New)
66. GT-Arduino77 ............319 (updated)
67. GT-Arduino700 ............323
68. GT-ISDK700(JAVA programming) ............327
69. GT-Raspberrypi3 ............329
70. GT-Raspberrypi22 ............333 (New)
71. Coding Analyzer-GT700 ............338
 
36. a group of SMART Phone training system ..........346
72. Android4.3JB ............347
 
37. a group of SMART Building control system ..........351
73. Smart building-GT7000 ............352
 
38. a group of MOBILE GAME training system ..........361
74. MGT-1000 ............362
75. MGT-3000 ............364
 
39. a group of FPGA & SoC training equipment ..........366
76. CPLD-1000 ...........367
77. FPGA-1000 ............370
78. FPGA-GTC2500 ............372 (New)
79. FPGA Prime-GTC3500 ............375 (New)
80. FPGA Design-4000 ............378
81. FPGA/SoC -5000 ............383
82. SoC Design-7000 ............387
 
40. a group of DSP training system .........391
83. DSP-TMS320F28335 ............392
 
41. a group of Miconcontroller & Microprocessor training system ..........395
84. Breadboard-1000 ............396
85. PIC-16F874 ............397
86. Microcontroller - PIC, 8051, AVR ............399
87. Micriprocessor-Cortex M4 ............401
88. Micriprocessor-AVR, Cortex M4 ............404
 
42. a group of ROBOT training system .........407
89. DC motor robot-1000 ............408
90. STEP motor robot-1000 ............411
91. RF control robot-1000 ............414
92. Humanoid-5000 ............417 (updated)
93. Robot Training system (mobile robot-C, Android App, Scratch, Phython) ............420
94. ibrain Mobile robot trainer-8000 ............426
95. Omi-directional & 7-DOF Manipulator robot -8000 ............431
96. Industrial 6 axis  robot-GT290 ............435
 
43. a group of collaborative ROBOT training system .........438
97. Collaborative robot, cobotGT-M0609 ............439 (New)
 
44. a group of Healthcare & Biomedical training system .........448
98. GT-Healthcare & Biomedical 3 ............449 (New)
 
45. a group of Electric & electronic circuit training system .........452
99. GT-Electric & electronic circuit 11 ............453
100. Basic Electronics-GTBD1002 ............456 (New)
101. Electrical & Electronic project-GTBD1900 ............458 (New)
102. Electrical Switchgear & protection trainer ............463
 
46. a group of LOGIC LAB training system .........470
103. Logic circuit design-GTC4100 ............471
104. Digital Logic Circuit-GT510 ............475
105. Digital logic-3000 ............479
106. Logic Simulator, GT-LSP ............480
 
47. a group of Mechatronics training system ..........481
107. PLC-GLOFA-1000 ............482
108. PLC-MASTER-K-2000 ............483
109. PLC-XGK-3000 ............484
110. PLC MELSEC-Q ............485
111. GT-PLC700 ............487
112. PLC Modular trainer (PLC Modular-GT30924) ............490
113. PLC-GTBD1400 ............495
 
48. a group of Mechanical training system ..........502
114. Hydraulic-GT280 ............503
115. Pneumatic-GT270 ............513
116. Pneumatic control-7000 ............521
 
49. a group of Mechatronics training system ..........529
117. Analog sensor-GT230 ............530
118. Digital sensor-GT240 ............534
119. Vision sensor-GT250 ............538
120. Safety sensor-GT260 ............542
121. Mechatronics-GT222 ............546
 
50. a group of Smart factory training system ..........551
122. Smart factory-GT3000 ............552 (New)
123. Smart factory-GT4000 ............557 (New)
 
51. a group of Electricity training system ..........562
124. 3-phase induction motor-500 ............563
125. 3-phase induction motor-1000 ............565
126. 1-phase condenser induction motor-500 ............567
127. 1-phase condenser induction motor-1000 ............569
128. Senser Drive-500 ............571
129. Senser Drive-1000 ............573
130. Limit Drive-500 ............575
131. Limit Drive-1000 ............577
132. Temperature control-500 ............579
133. Temperature control-1000 ............581
134. DC motor-500 ............583
135. DC motor-1000 ............585
136. DC motor-1500 ............587
137. Stepping motor-1000 ............589
138. Stepping motor-1500 ............591
139. AC Servo motor -1500 ............593
140. DC Servo motor -1500 ............595
141. Servo motor trainer (GT-SMCT100) ............597
142. Inverter-1500 ............599
143. Relay Drive-1000 ............601
144. Basic sequence-700 ............602
145. Sequence-1000 ............604
146. Swquence-5000 ............605
147. 7-Segment experiment kit ............608
148. Lamp load experiment kit ............610
149. Heater load experiment kit ............612
150. Car parking-1000 ............614
151. Traffic signal control-1000 ............615
152. Electric power conversion experiment -1000 ............616
153. High-voltage Electricity-GT11M ............618
154. HighVoltage-GT700 ............624
155. Elevator Training system ............633
156. Automatic Door Training system ............635
157. Transformer trainer ............637 (New)
158. Electrical Machine trainer ............639 (New)
159. Electrical Technology trainer ............642 (New)
160. Electrical Assembly Training Equipment ............646 (New)
161. Instrument and Lighting 1 phase & 3 phase Motor Trainer ............648 (New)
162. Electrical installation & maintenance-GTBD1600 ............650
 
52. a group of FMS (flexible manufacturing system) training system ..........653
163. FMS-5000 ............654
164. Production Automation-5000 ............656
 
53. a group of Power Line Communication system ..........660
165. Power Line Communication trainer ............661
 
54. a group of Aircraft training system ..........664
166. Aircraft & aviation-AT1000 ............665
 
55. a group of Solar & Wind Energy Training System ..........668
167. GT-Solar900 ............669
168. GT-Solargen16 ............673
169. Energy Conversion-1000 ............676
170. GT-Wind Energy16 ............681
171. GT-Windgen17 ............683
172. Wind power-GTBD1800 ............686
173. GT-Solar & Wind trainer ............689
174. GT-Fuel Cell16 ............692
175. Renewable energy-1500 ............695
 
56. a group of Electrolysis of water, hydrogen training System ..........700
176. Renewable energy electrolysis of water, hydrogen-GT31117 ............701 (updated)
 
57. a group of Smart Grid Training System ..........708
177. Smart Grid-GTP990 ............709 (updated)
 
58. a group of Alarm System Trainer ..........714
178. Fire Alarm-GT100 ............715 (New)
179. Sesurity Alarm-GT200 ............718 (New)
 
59. a group of Thermal, Steam & Boiler Training Sytem ..........721
180. GT-Steam & Boiler 16 ............722
181. Steam Plant-GT19 ............724
182. GT-Thermal55 ............726
183. GT-Geothermal heat energy700 ............729
184. Ice Stores-5000 ............732
185. Heat Exchanger-5000 ............734
186. Water Heating-5000 ............737
187. Cooling system with Ice Storages-GT900 ............739
 
60. a group of Refrigeration, Air Conditioner, Ice making system ..........741
188. Refrigeration-GT100 ............742
189. Refrigeration & Freezing-GT200 ............744
190. Air Conditioning-GT300 ............746
191. Ice making system-GT400 ............748
192. Multi Compressor rack refrigeration -GT500 ............750
193. Air ventilation(heating & cooling) -GT600 ............752
194. Air ventilation(cooling & heating) system trainer - Benchtop type (Air ventilation-GT600A) ............754
195. Splat cooling regrigeration-GT700 ............756
 
61. a group of Live & long-distance interactive learning Studio system .......759
196. GT-Studio300 ............760
197. CCTV-5000 ............767
198. GT-Solar & Wind vane16 ............773
 
62. a group of Universal Testing Machine .......780
199. GT-E-30LPC ............781
200. GT-A-0.3C ............784
201. GTA-B-0.5PC(Hydraulic Servo control type) ............788
 
63. a group of PCB Prototype Machine .......792
202. GT-PCB500, GT-PCB500H, GT-PCB700, GT-PCB700H ............793
 
64. a group of Metaverse & immersive learning system  .......798
203. Metaverse & immersive learning VR Kiosk-GT3000 ............799 (New)
204. Metaverse & immersive learning VR Kiosk-GT5000 ............802  (New)
205. Metaverse & immersive learning XR Center-GT7000 ............805  (New
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 194
 • نويسنده: mbncom
 • تاريخ: 29-08-1402, 14:18
29-08-1402, 14:18

ایران هاب انرژی می شود

دسته بندی: اخبار

محمد الله داد معاون انتقال و تجارت برق، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ظرفیت تبادل برق کشور ما بیش از ۲ هزار مگاوات است گفت: ما تنها دو خط با ترکمنستان و ارمنستان داریم که حداقل هزار مگاوات به واردات ما کمک می‌کند و در حال مذاکره برای صادرات به همسایگان غربی و شرقی هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که در برنامه پنجم توسعه هاب انرژی شدن ایران مطرح شده بود، اکنون چنین امری امکان پذیر است، گفت: راه پیش رو نیاز به سرمایه گذاری و تمرکز بیشتری دارد.

الله داد، ادامه داد: به نظر می‌رسد در مسیر قرار داریم و مقداری بنیه کشورهایی مثل پاکستان کم است، زیرا خطی که در سال جاری به بهره برداری رسید قرارداد آن از سال ۲۰۰۹ منعقد شد.

وی اضافه کرد: زمانی که زیرساخت‌های مربوط به بخش خود را تکمیل کردیم و طرف پاکستانی تأخیری بیش از ۱۰ سال دارد یعنی بخشی از مشکل مربوط به شرایط داخلی کشورهای همسایه می‌شود.

به گفته این مقام مسئول البته طرف مقابل هم باید بتوانند این سخت افزارها و اتصالات خود را نصب کنند و بخشی از اختلالی که وجود دارد به همین دلیل است.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه خطوط ایجاد شده‌ای صرفاً برای صادرات وجود ندارد، خاطر نشان کرد: بسیاری از خطوطی که ایجاد می‌شود در راستای برق مشترکین کشور است و برق مازاد را به در ساعاتی صادر و شبکه‌هایی که احداث می‌شود ابتدا با رویکرد تأمین برق مشترکین داخلی انجام شود و سپس مازاد آن را صادر می‌کنیم و صرفاً شبکه‌ای برای صادرات برق به کشورهای همسایه وجود ندارد.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 212
 • نويسنده: mbncom
 • تاريخ: 28-08-1402, 14:14
28-08-1402, 14:14

جک هیتر برقی

دسته بندی: اخبار

تکنولوژی جت هیترهای برقی در صنایع مختلف به سرعت پیشرفت کرده و تبدیل به یکی از راهکارهای حرارتی پر کاربرد و سیستم گرمایشی بی نظیر در فرآیندهای تولیدی و پردازشی شده است. این مقاله به بررسی کاربردهای جت هیترهای برقی در صنایع مختلف می‌پردازد. با این ویژگی‌ها، جت هیترهای برقی به بهبود عملکرد و بهره‌وری کمک می‌کنند. با این حساب، شناخت کامل این تکنولوژی و تطبیق آن با نیازهای محیطی و ایمنی مورد نظر در هر صنعتی بسیار حائز اهمیت است. اما این پایان ماجرا نیست بلکه شما در ادامه با مکان‌هایی آشنا می‌شوید که استفاده از جت هیتر برقی در آنجا بسیار خطرناک است.

مقدمه

در دنیای امروزی که تکنولوژی و صنعت به سرعت در حال توسعه است، استفاده از تجهیزات پیشرفته و بهره‌وری بالا در فرآیندهای تولیدی و پردازشی بسیار حیاتی به نظر می‌آید. یکی از تجهیزاتی که در این راستا نقش بسزایی ایفا می‌کند، جت هیترهای برقی می‌باشند. این دستگاه‌ها به عنوان یکی از تکنولوژی‌های گرمایشی مدرن، در صنایع مختلف به کار می‌روند و امکان انتقال حرارت به مواد به یک شکل سریع و بهره‌وری را فراهم می‌کنند.

جت هیتر برقی چیست و چگونه کار می‌کند؟

جت هیتر برقی از جمله دستگاه‌هایی هستند که برای ایجاد حرارت و انتقال حرارت به مواد و محیط‌های مختلف به کار می‌روند. این تجهیزات از اصلی‌ترین روش‌های تولید حرارت مبتنی بر برق به شمار می‌آیند. عملکرد جت هیترهای برقی بر اساس اصل اجباری کردن هوا یا گاز از طریق فن‌ها به سمت سیم‌های برقی یا نقاط مشابه است. این فرآیند باعث ایجاد حرارت به علت مقاومت الکتریکی در سیم‌های برقی می‌شود و سپس حرارت به مواد و محیطی که از آن عبور می‌کند، منتقل می‌شود.

در این مکان‌ها نیاز ضروری به جت هیتر برقی دارید

۵ مکان صنعتی که نیاز ضروری به جت هیتر برقی دارند

کاربردهای جت هیترهای برقی در صنعت می‌تواند به معرفی و تبیین کاربردهای جت هیترهای برقی در صنایع مختلف پردازشی و تولیدی اختصاص یابد. در ادامه، به توضیح نیاز ضروری به جت هیترهای برقی در ۵ صنعت اصلی اشاره خواهم کرد:

صنعت پتروشیمی:

تجهیزاتی نظیر جت هیترهای برقی در صنعت پتروشیمی برای انتقال حرارت به مواد شیمیایی در فرآیندهای تولیدی استفاده می‌شوند. این امکان را فراهم می‌کنند تا دماهای مطلوب را برای واکنش‌های شیمیایی ایجاد کنند.

صنعت خودروسازی:

در تولید قطعات خودرو، نیاز به گرمایش موقت برای اتصال قطعات فلزی و پلاستیکی وجود دارد. جت هیترهای برقی برای ایجاد حرارت مورد نیاز در فرآیندهای جوشکاری و لیزری به کار می‌روند.

صنعت فولاد:

در صنعت فولاد، اجزای مختلفی برای تنظیم دماها و گرمایش فلزها به کار می‌روند. جت هیترهای برقی در فرآیندهای ذوب، تغلیظ و شکل‌دهی فولاد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

صنعت پنوماتیک:

جت هیترهای برقی در صنایع پنوماتیک برای خشک کردن هوا و گازهای فشرده و همچنین افزایش دما در فرآیندهای تولید از جمله تولید بخار و تهویه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

صنعت کاغذ و مقوا:

در صنایع تولید کاغذ و مقوا، نیاز به خشک کردن و انتقال حرارت به مواد خام ورودی وجود دارد. جت هیترهای برقی این صنایع بهبود فرآیندهای تولید و کاهش انرژی مصرفی را فراهم می‌کنند.

مواظب باشید!!! استفاده از جت هیتر برقی در این مکان‌ها بسیار خطرناک است

استفاده از جت هیتر برقی می‌تواند در بسیاری از صنایع مفید و مؤثر باشد. با این حال، در برخی موارد و مکان‌های خاص، استفاده از جت هیترهای برقی ممکن است مناسب نباشد. که در زیر به آنها با ذکر دلایل اشاره مشروح داریم:

 

۵ مکان صنعتی که نیاز ضروری به جت هیتر برقی دارند

محیط‌های مرطوب:

جت هیترهای برقی عمدتاً برای تولید گرما از تجزیه مواد به شکل جت‌های هوای گرم استفاده می‌کنند. در محیط‌های خیلی مرطوب، این تجهیزات ممکن است عملکرد بهینه‌ای نداشته باشند یا مشکلات عملکردی داشته باشند.

‌محیط‌های قابل انفجار:

در مکان‌هایی که خطر انفجار وجود دارد، استفاده از تجهیزات الکتریکی مثل جت هیترهای برقی باید با دقت بسیار زیادی انجام شود. این تجهیزات باید به استانداردهای ایمنی مناسب تطابق داشته باشند.

‌مکان‌های با انرژی محدود:

در مکان‌هایی که انرژی برق محدود یا پرسشی است، استفاده از جت هیترهای برقی ممکن است مشکلات انرژی‌ای ایجاد کند و به عملکرد فرآیند مختل کند.

‌فرآیندهای با مواد خطرناک:

در صورتی که فرآیندها مواد خطرناکی را دارا باشند و تعریف مواد برقی با مواد خطرناک مخالفت داشته باشد، استفاده از جت هیترهای برقی مناسب نخواهد بود.

‌فرآیندهای با دمای بالا:

در برخی فرآیندهایی که دماهای بسیار بالا (بیش از حد دمای مشروع جت هیترهای برقی) نیاز دارند، استفاده از این تجهیزات مناسب نیست و فرآیندی دیگر باید برای ایجاد حرارت مورد استفاده قرار گیرد.

نتیجه گیری

در نتیجه، جت هیترهای برقی به عنوان یک تکنولوژی حرارتی پیشرفته در صنایع مختلف به کار می‌روند و مزایا و کاربردهای گسترده‌ای دارند. این تجهیزات توانایی ایجاد حرارت به سرعت بالا، کنترل دما به دقت، و کاهش هزینه‌ها را فراهم می‌کنند. همچنین، حفاظت از محیط زیست و اتصال به سیستم‌های هوش مصنوعی از دیگر مزایای آنها است.

استفاده از جت هیترهای برقی در صنایع مانند پتروشیمی، خودروسازی، فولاد، پنوماتیک، و صنایع کاغذ و مقوا به بهبود عملکرد فرآیندها و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند. با این حساب، شناخت کامل این تکنولوژی و تطبیق آن با نیازهای محیطی و ایمنی مرتبط با هر صنعتی از اهمیت بسیار حائز است. به طور کلی، جت هیترهای برقی به عنوان یک راهکار حرارتی مدرن و کارآمد در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند و به بهبود فرآیندها و افزایش بهره‌وری کمک می‌کنند.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 189
 • نويسنده: mbncom
 • تاريخ: 20-08-1402, 14:24
20-08-1402, 14:24

وبینار تجهیزات فرایندی

دسته بندی: اخبار

 

 

 

با تجهیزات فرآیندی بیشتر آشنا شوید

وبینار تجهیزات فرایندی

 

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه رازی با همکاری اتحادیه انجمن‌های مهندسی شیمی ،نفت و پلیمر و انجمن مهندسی شیمی دانشکده نفت آبادن، وبینار آشنایی با تجهیزات فرآیندی را برگزار می‌کند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، این برنامه ۲۰ آبان ماه، ساعت ۱۸ الی ۲۰، با تدریس  مهندس علیرضا تبازاده - دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 137
 • نويسنده: mbncom
 • تاريخ: 13-08-1402, 15:13
13-08-1402, 15:13

ایران‌خودرو صاحب فناوری تولید گیربکس اتوماتیک هفت سرعته می‌شود

دسته بندی: اخبار

در جریان بازدید مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از یکی از بزرگترین سازندگان گیربکس خودرو در کشور چین، توافق‌نامه طراحی، توسعه و ساخت داخل گیربکس پیشرفته اتوماتیک هفت سرعته دوکلاچه از نوع WET-۷DCT بین این شرکت و ایران خودرو منعقد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از ایکوپرس، طی این توافق‌نامه مقرر شده است در مرحله نخست، توسعه یک مدل اختصاصی از این نوع گیربکس برای پلتفرم‌های جدید گروه صنعتی ایران خودرو انجام پذیرد و در مرحله دوم، پس از راه‌اندازی خطوط تولید این نوع گیربکس پیشرفته در شرکت نیرومحرکه ایران خودرو، فرآیند ساخت داخل آن به صورت موازی آغاز شود.
در این توافق‌نامه، طرف چینی متعهد شده است دانش فنی طراحی و ساخت این نوع گیربکس را در اختیار ایران خودرو قرار دهد؛ این رویداد یکی از تحولات سال‌های اخیر در توسعه قوای محرکه پیشرفته در ایران به شمارمی‌رود. 
یادآور می شود، تاکنون فقط انواع گیربکس‌های دستی در شرکت‌های ایرانی تولید می شد که با این اقدام، یکی از پیشرفته ترین گیربکس‌های اتوماتیک در داخل کشور تولید خواهد شد و ضمن کاهش ارزبری واردات گیربکس‌های اتوماتیک، امکان افزایش تولید انواع خودروهای با گیربکس اتوماتیک نیز در کشور ایجاد خواهد شد.
گیربکس دوکلاچه از نوع تر با نام Wet Dual Clutch Transmission (WDCT) جدیدترین نوع گیربکس اتوماتیک است که برای اولین بار توسط خودروسازان آلمانی توسعه داده شد و هم اینک بر روی انواع خودروهای غربی و شرقی در حال استفاده است. 
از مزایای این نوع گیربکس می‌توان به افزایش تعداد دنده، تعویض دنده سریع و نرم، بالاترین راندمان در بین انواع گیربکس و استفاده از کلاچ‌های روغنی برای نرمی در شروع به حرکت خودرو، اشاره کرد. با توجه به تعداد هفت دنده و راندمان بالا در این نوع گیربکس، کاهش قابل توجه مصرف سوخت در خودروهای اتوماتیک رقم می‌خورد.
هم اکنون بیش‌تر خودروهای لوکس وارداتی، به این نوع گیربکس مجهز هستند. شرکت طرف قرارداد ایران خودرو از بزرگ‌ترین سازندگان انواع گیربکس در کشور چین است که با تیراژ تولید بیش از سه و نیم میلیون دستگاه در سال، از انواع گیربکس دستی، DCT، گیربکس‌های مخصوص خودروهای هیبریدی DHT و مجموعه موتور الکتریکی با گیربکس کاهش دهنده (۷-in-۱ EDS) برای خودروهای برقی و با در اختیار داشتن بزرگ‌ترین مرکز طراحی و تست انواع گیربکس، جایگاه ویژه‌ای را در صنعت خودروی کشور چین ایفا می کند.
با این اقدام استراتژیک در شرکت ایران خودرو، پیش بینی می شود ظرف دو سال آینده محصولات جدید ایران خودرو مانند تارا و ری‌را با موتورهای پیشرفته سه سیلندر IK۳-TGDI و چهارسیلندر EFP-TC به همراه گیربکس اتوماتیک هفت سرعته WET-۷DCT به بازار داخلی و بین المللی عرضه شود

ابر تگ‌ها: ایران خودرو, ایتراک, تست و اندازه گیری, تست

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 115
 • نويسنده: mbncom
 • تاريخ: 13-08-1402, 13:17
13-08-1402, 13:17

نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته «ایران‌ساخت»

دسته بندی: اخبار

آغاز ثبت‌نام شرکت در نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته «ایران‌ساخت»

یازدهمین نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست آزمون پیشرفته «ایران‌ساخت»، اواسط دی ماه با عرضه محصولات و خدمات فناورانه ساخت داخل در ۱۴ بخش موضوعی برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، جواد مشایخ، معاون توسعه اقتصاد دانش ­بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از آغاز فرآیند ثبت‌نام در یازدهمین نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست آزمون پیشرفته ایران‌ساخت خبر داد و گفت: این نمایشگاه ۱۲ تا ۱۵ دی ­ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: اضافه شدن تجهیزات تست و آزمون پیشرفته به عنوان نمایشگاه با توجه به اضافه شدن کلیدواژه «اقتصاد دانش ­بنیان» به عنوان «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» با هدف گسترش بازار شرکت‌های تولید کننده تجهیزات تست و آزمون به متقاضیان بخش صنعت صورت گرفته‌ است.

مشایخ تصریح کرد: دهمین دوره نمایشگاه که آذر سال ۱۴۰۱ برگزار شد، حدود ۴۰۰ شرکت، ۹ هزار مدل-محصول را عرضه کردند که تاکنون منجر به فروش ۱۹۰ میلیارد تومانی محصولات در نمایشگاه شده است.

رئیس یازدهمین نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست آزمون پیشرفته ایران‌ساخت گفت: یازدهمین دوره نمایشگاه در چهارده بخش موضوعی نفت و پتروشیمی، الکترونیک و نرم‌افزار و شبیه­ سازها، عمران و ساختمان، مکانیک، شیمی و متالوژی، کشاورزی و محیط‌زیست، فیزیک پایه، تجهیزات عمومی آزمایشگاهی، مواد آزمایشگاهی، مهندسی پزشکی و زیست مواد، خدمات سکوبندی، خدمات کالیبراسیون و تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی مدارس برگزار خواهدشد، با این تفاوت که شرکت‌ها علاوه بر تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، امکان عرضه محصولات با قابلیت استفاده در تست و آزمون‌های بخش­های مختلف صنعتی را نیز خواهند داشت.

مشایخ با اشاره به شرایط حضور محصولات و شرکت‌ها، افزود: حضور قطعی ثبت‌نام کنندگان در نمایشگاه پس از تأیید فنی محصولات آنها و محرز شدن نقش آنان در بومی سازی و دستیابی به فناوری ساخت و یا تولید محصولات امکان‌پذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: محصولات با در نظر گرفتن شرایط دانش‌بنیانی و دو سنجه سطح فناوری ذاتی و میزان بومی‌سازی، ارزیابی و سطح‌بندی می‌شوند و شرکت‌ها می‌توانند دستورالعمل ارزیابی فنی محصولات را در سایت نمایشگاه مشاهده کنند.

حمایت از تولیدکنندگان و فناوران داخلی

معاون توسعه اقتصاد دانش‌­بنیان معاونت علمی در خصوص حمایت‌های این نمایشگاه افزود: همانند سال گذشته برای محصولات سطح اول تا سوم شرکت‌هایی که در نمایشگاه حضور دارند، به ترتیب ۴۰، ۲۵ و ۱۰ درصد از قیمت محصولات خریداری‌ شده توسط مراکز علمی و پژوهشی دولتی را بر اساس آیین‌نامه سطح‌بندی به‌ عنوان یارانه پرداخت خواهد شد.

مشایخ ادامه داد: در راستای حمایت از ارتقاء کیفی محصولات عرضه شده در نمایشگاه، پنج درصد حمایت بیشتر به محصولاتی که موفق به دریافت گواهی‌نامه‌های CE، انطباق با محصول، انطباق با استاندارد و طراحی صنعتی شده­اند، تعلق خواهد گرفت.

ثبت نام شرکت و ثبت محصول در نمایشگاه

رئیس نمایشگاه ایران ساخت افزود: فرآیند مربوط به ثبت‌نام شرکت و ثبت محصول از اول مهر ماه سال جاری در سایت نمایشگاه آغاز شده و مطابق با جدول زمانبندی فرآیند اجرایی نمایشگاه صورت خواهد پذیرفت.

 به گفته مشایخ برای هماهنگی بیشتر دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور و ایجاد فرصت کافی برای بررسی محصولات، فرآیند صدور پیش‌فاکتور توسط شرکت‌ها از اول دی­ ماه آغاز می‌شود. بدیهی است فرآیند انعقاد قرارداد و قطعی کرد خریدها پس از برگزاری نمایشگاه خواهد بود

ایجاد یک بستر دائمی برای همرسانی عرضه و تقاضا

معاون توسعه اقتصاد دانش ­بنیان گفت: به‌ منظور رونق هرچه بیشتر بازار شرکت‌های عرضه‌کننده تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و ایجاد یک بستر دائمی برای همرسانی عرضه و تقاضا، تسهیلات لیزینگ به خریداران بخش خصوصی ارائه خواهدشد.

به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، وی ادامه داد: باعنایت به اینکه این طرح در طول سال اجرا می‌شود، تولیدکنندگان محصولات مرتبط که در نمایشگاه حضور پیدا کرده ­اند، می‌توانند در طول سال در سایت نمایشگاه به نشانیhttps://iranlabexpo.ir/  اقدام به ثبت محصولات جدید کنند.

 

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 141
 • نويسنده: mbncom
 • تاريخ: 10-08-1402, 15:32
10-08-1402, 15:32

ورود هوش مصنوعی به صنعت برق ایران

دسته بندی: اخبار


ورود هوش مصنوعی به صنعت برق ایران

تهران- ایرنا- استفاده از کاربردهای متنوع هوش مصنوعی این روزها تبدیل به یکی از دغدغه‌های بخش‌های مختلف شده است و صنعت برق هم برای عقب نماندن از این امر قرار است با برگزاری نشستی به این موضوع ورود کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، این روزها بحث هوش مصنوعی و استفاده از آن یکی از داغ‌ترین موضوع‌ها در همه محافل و مجالس شده است.

براین‌اساس، اکثر بخش‌ها دنبال استفاده از هوش مصنوعی برای ارائه خدمات بهتر هستند.

صنعت برق ایران یکی صنایعی است که ورود هوش مصنوعی به آن می‌تواند آثار مثبت زیادی به همراه داشته باشد.

براین‌اساس، شرکت مدیریت شبکه برق ایران به‌عنوان بازوی اصلی صنعت برق در فکر آن است با برگزاری نشستی به موضوع هوش مصنوعی ورود کند.

طبق اعلام شرکت مدیریت شبکه برق، نخستین نشست مشترک مجمع قدرت بخش ایران IEEE و شرکت مدیریت شبکه برق ایران در ۱۷ آبان‌ماه سال جاری با موضوع "کاربرد هوش مصنوعی در سیستم قدرت مدرن" برگزار خواهد شد.

شرکت مدیریت شبکه برق ایران به‌منظور کاهش فاصله و نزدیک‌ کردن دیدگاه‌های صنعت و دانشگاه، اقدام به برنامه‌ریزی برای برگزاری سلسله رویدادهای "مرز دانش" کرده است.

اقدام‌های اجرایی این مجموعه‌رویدادها با اهدافی همچون شناسایی چالش‌ها و نوآوری‌ها در صنعت برق، مرز دانش در موضوع مربوط، شناسایی نقطه فعلی دانشگاه‌های کشور، دنیا و همچنین شناسایی نقطه فعلی صنعت برق کشور و دنیا در موضوع مربوط است که از اسفندماه سال ۱۴۰۱ کلید خورد و مقرر شد هر جلسه از این رویداد به‌صورت نیمروز، حضوری/مجازی و در بازه‌های ۲ یا سه‌ماهه برگزار شود.

"اردشیر مذکوری" معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر امنیت شبکه شرکت مدیریت شبکه برق ایران درباره موضوع‌های پیشنهادی برای نشست‌های مختلف این رویداد گفت: "کاربرد هوش مصنوعی در سیستم قدرت مدرن" ، "مدیریت مصرف در سیستم قدرت" ، "امنیت سایبری در شبکه‌های برق" ، "برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر" ، "شبکه هوشمند برق و اینترنت اشیا" ، "استفاده از ذخیره‌سازها در شبکه برق"، "برنامه‌ریزی و اقتصاد انرژی" ، "خودروهای برقی و چالش‌های آن در صنعت برق" و "بهره‌برداری در شرایط حدی" از جمله موضوع‌های پیشنهادی برای نشست‌های مختلف این رویداد است.
وی ادامه‌داد: باتوجه‌به اینکه یکی از اصلی‌ترین اهداف این مجموعه رویدادها، نزدیک ‌کردن دیدگاه‌های صنعت و دانشگاه در موضوع‌های مورد علاقه بوده است، تدابیر بسیاری با انجمن‌های علمی و دانشگاهی برای مشارکت در اجرای این رویداد و همچنین انتخاب و دعوت از اساتید مطرح در مجامع دانشگاهی و صنعتی، برای این موضوع انجام شد و باتوجه‌به جایگاه IEEE در بین مجامع دانشگاهی و صنعتی، این انجمن به‌عنوان همکار برای اجرای این رویداد انتخاب شد.
مذکوری، درباره همکاری‌های مشترک دو مجموعه افزود: در نهایت با همراهی‌های مدیرعامل شرکت در تیرماه ۱۴۰۲ و تعیین شورای سیاست‌گذاری و علمی این رویداد، همکاری‌های مشترک دو مجموعه به طور رسمی آغاز و کمیته اجرایی رویداد متشکل از اعضای دانشگاهی و صنعتی تشکیل شد و پس از جلسات فشرده هماهنگی اقدام‌ها و برنامه‌های رویدادها تا پایان سال شامل موارد ذیل نهایی شد.

وی گفت: موضوع و زمان حدودی سه نشست نخست تعیین و مقرر شد نشست "کاربردهای هوش مصنوعی در شبکه‌های قدرت مدرن" ۱۷ آبان‌ماه، "مدیریت مصرف در شبکه‌های قدرت" نیمه دوم آذرماه و "امنیت سایبری در شبکه‌های قدرت" پایان بهمن‌ماه با حضور سخنرانانی از صنعت و دانشگاه‌های خارج و داخل کشور برگزار شود.

این مقام صنعت برق افزود: همچنین رویدادها به‌صورت هم‌زمان به‌صورت حضوری و برخط بر بستر اسکای‌روم برگزار خواهند شد و در این مسیر از همراهی همکاران توانیر نیز بهره‌مند خواهیم شد.
معاون برنامه‌ریزی نظارت بر امنیت شبکه گفت: نخستین جلسه کمیته سیاست‌گذاری و علمی رویداد در محل سالن کنفرانس "شهید معصومی" در شرکت مدیریت شبکه برق ایران در تاریخ ۲۸ شهریورماه برگزار شد و تصمیم‌های موردنظر در خصوص مباحث و برنامه زمان‌بندی رویداد نخست با موضوع "کاربردهای هوش مصنوعی در شبکه‌های قدرت مدرن" که در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه برگزار خواهد شد، نهایی شد.

 


ورود هوش مصنوعی به صنعت برق ایران
صفحه قبل صفحه بعد

آخرین مطالب :

  تماس با ما :

  آدرس دفتر مرکزی : تهران ، بلوار گاندی ، گاندی ۱۹ ، پلاک ۱۲ ، واحد ۱۵ کد پستی : 1517874438
  شعب: شیراز و مشهد
  تلفن : 02144237763 - 02188668972 - 02188663258
  فکس : 89770683
  ایمیل ها : Info@mbncompany.com
  ایمیل بخش تجهیزات آزمایشگاهی : mbnasir.co@gmail.com
  ایمیل بخش تجهیزات برقی : mbnco@outlook.com
  ایمیل بخش خدمات پس از فروش : support@mbncompany.com

  گوگل مپ :

   

  سئو | کاشت مو | صندلی پلاستیکی | بادکنک آرایی