MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
MBN-Company
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 767
 • نويسنده: mbncom
 • تاريخ: 24-06-1395, 09:19
24-06-1395, 09:19

VIBRATION TEST SYSTEM

دسته بندی: محصولات » تجهیزات آزمایشگاهی-تحقیقاتی » سیستم های تست ارتعاش و میز لرزه

 • ميز لرزه (شیکر صنعتی - آزمایشگاهی )در ابعاد و تناژ مختلف:


شرکت مدیران بهینه ساز نصیر با همکاری شرکت های معتبر دنیا قادر به ارائه  پیشنهاد های دقیق فنی و تکنیکی جهت مراکز آزمایشگاهی - تحقیقاتی - صنعتی می باشد . 

 

تجهیزات قابل ارائه به  شرح زیر می باشد:‌

 • Vibration test systems from 9 N to 400 N
 • Vibration test systems from 1000 N to 2700 N
 • Vibration test systems from 4 kN to 8 kN
 • Vibration test systems from 11 kN to 15 kN
 • Vibration test system 20 kN
 •   Vibration test systems from 27 kN
 • Vibration test systems to 55kN
 • Water-cooled vibration test systems from 55 kN to 100 kN
 • Water-cooled vibration test systems from 130 kN to 300 kN
 • Modal systems from 100 N to 2.7 kN
 • Modal systems from 100 N to 15 kN
 • Inertial systems from 125 N to 650 N
 • Slip Tables
 • Oil-film slip tables
 • Hydrostatically guided slip tables
 • Load-bearing platforms (guided head expanders)
 • Head Expanders

 

Vibration systemVibration system

slip tableslip table

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1451
 • نويسنده: mbncom
 • تاريخ: 19-05-1395, 08:44
19-05-1395, 08:44

آنالیز مودال

دسته بندی: محصولات » تجهیزات آزمایشگاهی-تحقیقاتی » تجهیزات آنالیز مودال

 

 

ایران-صادرات-واردات-تجارت-آنالیز-مودال-اندازه گیری-تست-ارتعاش-فرکانس-آزمایشگاه-دانشگاه-مدیران نصیر-ECON

 

جهت اطلاعات بیشتر لطفا با بخش فروش شرکت مدیران نصیر تماس حاصل فرمایید.

 

آنالیز مودال :

روش تحلیل مودال ،مودهای ویژه، فرکانس های طبیعی و شکل مودهای یک سیستم را محاسبه میکند. فرکانسهای طبیعی یک سازه فرکانس ذات سیستم هستند که به سختی و جرم سیستم مربوط میشود.به عنوان مثال سیمهای یک پیانو ، طوری تنظیم شده اند که با یک فرکانس خاص نوسان نمایند.شکل سازه در یک یک فرکانس طبیعی خاص را شکل مود سازه می نامند.تحلیل مودهای طبیعی را گاهی تحلیل مقادیر ویژه نیز می نامند.محاسبه مودهای ویژه یک سیستم پایه ای برای درک مشخصات دینامیکی یک سازه میباشد. تحلیل مودهای ویژه به دلایل زیادی میباشد:

-تخمین اثر متقابل بین یک قطعه (مثل یک ماشین دورانی ) و پایه نگه دارنده آن. اگر فرکانس طبیعی پایه نگه دارنده نزدیک فرکانس کاری ماشین در حال کار باشد ،آنگاه نیروهای دینامیکی مزاحم بسیار خواهند شد.

-تخمین مشخصات دینامیکی در اثر تغییر پارامترهای طراحی.

-استفاده از مودهای طبیعی در تحلیل ارتعاشات اجباری

-استفاده از فرکانسهای طبیعی به عنوان یک راهنما برا ی انتخاب زمانها و فرکانسهای مناسب در تحلیلهای گذرا و فرکانسی.

-بدست آوردن درجه وابستگی بین آزمون مودال و روش تحلیلی بدست آوردن مودهای طبیعی و در نتیجه تایید مدل المان بندی شده.

در تحلیل مودال ،فرکانسهای طبیعی ،مقادیر ویژه و بردارهای ویژه یک مدل دینامیکی محاسبه میشود. برای هر مقدار ویژه یا فرکانس طبیعی ,یک بردار ویژه یا شکل مود موجود میباشد.در یک سیستم بدون میرا کننده ، مودهای ویژه از حل ارتعاش آزاد بدست می آیند:      

   

در فرمول فوقk ماتریس سختی ،M ماتریس جرم و  و f ضرایبی هستند که باید محاسبه گردند.  مقادیر ویژه و  بردارهای ویژه یا شکل مودها میباشند.رابطه بین مقادیر ویژه و فرکانسهای طبیعی به صورت زیر میباشند:

 

هر شکل مود از جابجاییها و چرخشهای استاتیکی گره ها بدست آمده است.تفاوت عمده جابجایی استاتیکی با شکل مودها در مقدار اندازه جابجایی میباشد.در تحلیلهای استاتیکی جابجایی یک مقدار حقیقی است که در اثر اعمال نیروهای فیزیکی به وجود میاید در حالیکه چون در تحلیل مودال مقدار نیروی خارجی صفر میباشد مقدار هر مود در هر جهت به صورت یک ضریب دلخواه از هر مود میتواند باشد در نرم افزارهای اجزاء محدود حداکثر این ضریب جابجایی ،به طور پیش فرض ، برای هر درجه آزادی برابر 1 در نظر گرفته میشود زیرا برای مقایسه نتایج تحلیل با آزمایشگاهی مودال باید ضریب 1 بکار برد.

نیروهای وارد بر المانها و نیروی عکس العمل همانند حالت استاتیکی حل میگردند.در این حالت هر شکل مود به صورت یک تغییر مکان اجباری استاتیکی در نظر گرفته میشود. بخاطر اینکه ممکن است ضرایب جابجایی مودها با هم تفاوت داشته باشند. بنابراین نیروهای مودال و مقدار نیرو در هر مود بستگی به مقدار این ضرایب دارد و نیروهای دو مود مختلف لزوما نمیتوانند با هم مقایسه شوند.

روش لانکزوس معمولا بهترین روش برای تحلیل اجزا محدود میباشد.نرم افزار اجزاء محدود همچنین توانایی تحلیل مدل های بدون قید را نیز دارد .تعداد  المانهایی که برای مدل سازی انتخاب میشوند بستگی به دقت مورد لزوم ،اندازه المانها و تعداد درجات آزادی سازه مورد نظر دارد.اگرچه با افزایش تعداد المانها معمولا نتایج دقیقتری به دست میاید، ولی برای هر مسئله مورد بحث ، یک حد معینی برای تعداد المانها وجود داردکه از آن حد به بعد، دقت مسئله با افزایش تعداد المانها بهبود عمده ای نمی یابد . بعلاوه اگر از تعداد زیادی المان استفاده شود ,تعداد درجات آزادی جسم افزایش یافته و ممکن است نتوان به ذخیره سازی ماتریس های بزرگ حاصله در حافظه کامپیوتر پرداخت. اولین قدم در انجام یک تحلیل برای اندازه گیری پاسخ فرکانسی در نظر گرفتن تکیه گاههایی برای اعمال شرایط مرزی و نگه داشتن سازه برای آزمایش میباشد.چگونگی انجام این مرحله در بدست آوردن پارامترهای مودال تاثیر به سزایی دارد. بهترین وضعیت آن است که سازه در حالت آزاد مورد آزمایش قرار بگیرد زیرا در این حالت از تاثیر قیود بر روی سازه و در نتیجه فرکانس های طبیعی آن جلو گیری میشود و میزان خطای حاصل از تکیه گاهها کاهش می یابد.حالت آزاد ایده آل چنین تعریف میشود که سازه در فضا معلق است و هیچگونه تماسی با زمین یا محل دیگری ندارد و رفتار مود صلب را در فرکانس صفر از خود نشان میدهد.به عبارت دیگر در این مودها هر نقطه از جسم نسبت به نقطه دیگر همان وضعیتی را خواخد داشت که قبل از تحریک داشته است. هر سازه ای به ازای هر درجه آزادی خود دارای یک مود صلب میباشد در حالت آزاد، سازه دارای شش درجه آزادی است و در نتیجه شش مود صلب دارد.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 952
 • نويسنده: mbncom
 • تاريخ: 23-02-1395, 02:31
23-02-1395, 02:31

ارتعاشات

دسته بندی: محصولات » تجهیزات آزمایشگاهی-تحقیقاتی » سنجش ارتعاشات

ارتعاشات یکی از پارامترهای کلیدی در تعیین سلامت ماشین آلات دوار است که در سال های اخیر به عنوان ابزاری قوی در تشخیص عیوب بکار گرفته شده است. آنالیز ارتعاشات در ماشین های مختلف نظیر توربین، کمپرسور، ژنراتور، موتور، پمپ، فن و ... بکار گرفته می شود. آنالیز ارتعاشات شامل مراحل انداره گیری ، پردازش، تحلیل و نتیجه گیری است که یک متخصص ارتعاشات باید با آنها آشنایی کافی داشته باشد. سنجش ارتعاشات در صنعت خود به یک رشته تخصصی تبدیل شده است و بعنوان اصلی ترین روش Condition Monitoring در بخش نگهداری و تعمیرات به کار گرفته می شود. 

 

شرکت مدیران بهینه ساز نصیر تجهیزات پیشرفته ای در این زمینه ارایه می دهد.جهت کسب اطلا غات بیشتر لطفا با این شرکت تماس گیرید.

 

 

ارتعاشات-mbnco-mbn-mbncompany.com

 

 

 

 

 

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 868
 • نويسنده: mbncom
 • تاريخ: 24-11-1394, 03:41
24-11-1394, 03:41

آزمایشگاهای شیمی و مهندسی شیمی

دسته بندی: محصولات » تجهیزات آزمایشگاهی-تحقیقاتی » آزمایشگاه شیمی و زیست فناوری

تجهیزات آزمایشگاههای شیمی و مهندسی شیمی به شرح ذیل ارایه می شود:

 

-آزمایشگاه های شیمی تجزیه:

 

     تجهیزات HPLC,FPLC,GC,GC-mass

 

-آزمایشگاه های مهندسی شیمی

 

    تجهیزات آزمایشگاه عملیات واحد

    تجهیزات آزمایشگاه کنترل فرایند

 

 

 

آزمایشگاهای شیمی و مهندسی شیمی

 

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 866
 • نويسنده: mbncom
 • تاريخ: 24-11-1394, 03:24
24-11-1394, 03:24

اتوماسیون و رباتیک

دسته بندی: محصولات » تجهیزات آزمایشگاهی-تحقیقاتی » آزمایشگاه اتوماسیون و رباتیک

شرکت مدیران بهینه ساز نصیر تجهیزات آزمایشگاه اتوماسیون و رباتیک را به شرح ذیل ارایه می دهد:

 

-آزمایشگاه های اتوماسیون:

     آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی

 

-تجهیزات رباتیک صنعتی

-تجهیزات رباتهای انسان نما

-تجهیزات رباتهای پرنده

 

 

 

اتوماسیون و رباتیک

اتوماسیون و رباتیک

 

 

 

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 853
 • نويسنده: mbncom
 • تاريخ: 24-11-1394, 03:02
24-11-1394, 03:02

آزمایشگاههای مکانیک

دسته بندی: محصولات » تجهیزات آزمایشگاهی-تحقیقاتی » آزمایشگاه مکانیک

تحهیزات آزمایشگاهی دانشکده های مکانیک به شرح ذیل ارایه می شود:

 

 

 

-آزمایشگاه مکانیک سیالات

-تستهای مکانیکی مواد

   تست کشش

   تست خمش

   تست MFI

   Torsion Test

-تستهای غیر مخرب

 

 

 

 

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 885
 • نويسنده: mbncom
 • تاريخ: 22-11-1394, 06:39
22-11-1394, 06:39

آزمایشگاهای برق

دسته بندی: محصولات » تجهیزات آزمایشگاهی-تحقیقاتی » آزمایشگاه برق

شرکت مدیران بهینه ساز نصیر رنج گسترده ای از تجهیزات دانشکده های  برق و کامپیوتر را ارایه میدهد.

 

-تجهیزات آزمایشگاه ماشین 

-تجهیزات High Voltage

-تجهیرات آزمایشگاه کنترل

-تجهیزات آزمایشگاه مایکرو ویو

-تجهیزات آزمایشگاه مدار منطقی

-تجهیزات آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

-تجهیزات آزمایشگاه رله و حفاظت

-انواع تجهیزات عمومی آزمایشگاه: شامل ارائه انواع تجهیزاتاسیلوسکوپ، سیگنال ژنراتور با فرکانس ها مختلف، فانکشن ژنراتور با فرکانس های مختلف، منابع تغذیه و ...

Goodwill-Good Will instruments-GMinstructers

 

 

 

از ماشین-MBNاز ماشین-MBN

MBN-آز ماشینMBN-آز ماشین

 

 

صفحه قبل صفحه بعد

آخرین مطالب :

  تماس با ما :

  آدرس دفتر مرکزی : تهران، مرزداران، بلوار آریا فر (دانش)، پلاک 17، واحد 12
  شعب: شیراز و مشهد
  تلفن: 44237763 - 44237658 - 44237641 -44237648
  فکس : 89770683
  ایمیل ها : Info@mbncompany.com
  ایمیل بخش تجهیزات آزمایشگاهی : mbnasir.co@gmail.com
  ایمیل بخش تجهیزات برقی : mbnco@outlook.com
  ایمیل بخش خدمات پس از فروش : support@mbncompany.com

  گوگل مپ :