به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، بهمن عشقی در این جلسه با اشاره به سابقه تعاملات سیاسی و همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایران و چین، اقدامات اتاق تهران در راستای توسعه و گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور طی سال‌های اخیر را یادآوری کرد و گفت: اتاق تهران تنها سازمان غیردولتی در ایران است که ظرفیت‌های سند همکاری ۲۵‌ساله ایران و چین را به‌طور دقیق موردبررسی قرار داد و در راستای عمل بهتر به این توافق، پیشنهادهای جامع را به دولت ایران ارائه کرد.  دبیرکل اتاق بازرگانی تهران با این توضیح که در اتاق تهران، پیرامون طرح ابتکار کمربنده-جاده، اتاق فکری با حضور نخبگان اقتصادی کشور تشکیل و راهکارهای عملیاتی برای نقش‌آفرینی ایران در این طرح بین‌المللی ارائه شده‌است، تصریح کرد که اتاق تهران آماده بسط و گسترش همکاری‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌گرانه دو کشور ایران و چین است و در این زمینه تعامل بیشتر با سفارت چین و به‌ویژه نمایندگی بخش بازرگانی و اقتصادی چین در تهران، در دستورکار اتاق تهران قرار دارد.

در ادامه این جلسه، وزیرمختار و رایزن اقتصادی سفارت چین نیز در سخنانی، با قدردانی از تلاش‌های اتاق تهران در کمک به توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور ایران و چین، به شتاب در همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور از سال‌۲۰۲۱ اشاره کرد و در این رابطه از رشد ۱۵۰‌درصدی سرمایه‌گذاری چین در ایران طی سال‌۲۰۲۲ خبر داد. «شو» با بیان اینکه این میزان از رشد سرمایه‌گذاری، فراتر از حجم متوسط سرمایه‌گذاری چین در دیگر کشورهای بوده‌‌‌‌‌‌‌است، یادآور شد که طی سال‌۲۰۲۲ همچنین قراردادهای امضاشده میان دو کشور در زمینه احداث پروژه‌های مشترک نیز در مقایسه با سال‌پیش از آن، ده‌برابر رشد داشته است.